torsdag 14. april 2011

INVITASJON TIL UTSTILLING

Velkommen til prosjektbloggen vår!

I vårt laboratorium vokser ideene fram fra kasserte materialer.
Vi er opptatt av nedbrytningsprosessene og de strukturelle endringene som skjer i naturen og i våre omgivelser; forråtnelse, forfall, oppløsning, forkulling, vannskade, rust, osv. Vi benytter oss av materialer med synlige spor etter levd liv; menneskenes inngripen og naturens påvirkning. Materialer som ikke naturlig hører sammen, forenes med hensikt å skape undring. Vi jakter på det tvetydige; som følelsen av noe vakkert og samtidig ubehagelig. Vi forsker på måter å synliggjøre visuelle og symbolske ulikheter og kvaliteter.
Komposisjonene våre beveger seg innenfor et feminint landskap. De omhandler spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet og kan leses som ytringer til temaer om menneskelig tenkemåte og handling, med både positivt og negativt fortegn.

Kontrast er et viktig stikkord for våre arbeider. Kombinasjonen av stivt og kjølig metall sammen med myke tekstiler og skjøre naturmaterialer, åpner for et tematisk innhold med mange ulike referanser. Metallet kan knyttes opp mot industri, maskiner og masseproduksjon. Mykere materialer kan gi assosiasjoner til hud, overflater og organiske former i plante- og dyreriket.